פניה נרגשת של תודה על הוסט הנשימתי

אני לא מעכלת שהשם שלח אותכם כבוד הרב כך להציל אותנו… אני חנוקה בגרון מרוב התרגשות… למרות שעדיין אנחנו לא מסודרים בבית ונצרך לקנות הכל מחדש כי חיים שלימים נעלמו תוך 7 דקות אני מאושרת!!!!

תודה לבורא עולם ותודה לכם כבוד הרב על החסד!!!! לא כל מה שכתוב בעיתונות נכון: הם כתבו שאנחנו מסודרים , שלא צריכים כלום…וזה רחוק מהמציאות, כתבו שגם תרמו לנו את כל המכשירים החשמליים גם זה שקר… אבל לא נורא רק השם יודע …. אנחנו ב״ה נכון להיום מסודרים בשביל שניאור מבחינת הווסט ותרופות… כל השאר בעזה״י לגבי הציוד כמו עגלה וכו… גם זה יגיע!

שוב תודה מכל ליבי ובשם כל משפחתי ושניאור זלמן שיחי׳ ויהיה בריא במהירות ובקרוב ממש!!! שתיהיה לכם שנה טובה ומתוקה,שנה של בריאות,של הצלחות גדולות וכך צריך להסתכל בחיים: לראות בגדול!!!! החיים בידיים שלנו מה שאנו מחליטים השם יוביל אותנו ויתן לנו כח להשיג ולהצליח!!!!

כבוד הרב השם אתכם ותצליחו בגדול!!!

כל הברכות בגשמיות וברוחניות!!!!

בשורות טובות ומשמחות!!!!