על חוויות המחנה הרפואי חיים לילד בשווייץ (מרכז העניינים, כ חשון תשפ 18.11.19)

לצד חולי CF וריאה – אורח במחנה, מנחם ווייס, בחור יקר וצדיק המתמודד עם נכות. הוא מתאר, אחרי שלושה חודשים,  בכתבה אישית מרגשת ב’מרכז העניינים’ את שרשרת חוויותיו והמסירות אליו במחנה חיים לילד, בקיץ האחרון בשווייץ