משחקים של רופא…. – איור אמן הקריקטורות דודי גלויברמן