מדוע תודה דווקא אחרי חודשיים וחצי? – מכתב למערכת המגזין הכלכלי-חברתי ‘מדורים’, יד חשון תשפ, 12.11.19