לא מפסיק לספר על חוויות המחנה הרפואי בקיץ “אני כבר מחכה לשנה הבאה”

מנחם ויס, במדור ‘מיוחד למרכז העניינים’ (ד כסלו תשפ, 2.12.19) מספר באריכות על חוויותיו במחנה הרפואי של חיים לילד בשווייץ בחודש אב האחרון.