חיים לילד: הנזקקים צריכים לא רק את הסיוע החומרי אלא גם את הגב והלב של רשויות הרווחה