ופתאום כולם קמו לברך את כולם

ר’ מוטי קליין ז”ל, שהתנדב להיות הטבח של מחנה ‘חיים לילד’ בשווייץ לפני כשבע שנים – נפטר בפתאומיות, בן 37, במוצאי שבת חנוכה התש”פ. תאור מתוך המחנה, שהופיע בעיתון ד’ בטבת תש”פ (1.1.20)