האשפוז נעשה קצר יותר

האם יש דרך בלתי קונבנציונלית לקצר אשפוז ממושך? חיים לילד הגו רעיון ומימשו: להעניק לחולה CF בעל כשרונות יצירתיים מיוחדים, מחשב גרפי משוכלל.

התוצאה: הוא היה עסוק ביצירה והימים הארוכים-ארוכים התקצרו… החולה פשוט שכח שהוא בבית חולים ופתאום מצא עצמו עם תעודת השחרור ביד…

(בתמונה: הרב ראובן סקלר מוסר את המחשב. כדי שלא לחשוף את החולה, נאלצנו לוותר גם על החיוך הענק של אושר שקרן מפניו…)